TILBAGEMELDINGER:


Hej Preben & Mogens.
Først vil jeg sige 1000 tak for i onsdags...
Jeg vil lige skrive, fordi jeg har fået utroligt meget feedback fra mine kollegaer, ( det var dem med de lilla servietter):
Det første de sagde var ØV...   de følte at de 4 timer var gået så hurtig som 5 minutter.
Så vi er alle enige om at vi bliver simpelt hen nød til at have en tema-kursus dag, hvor det er en hel dag og ikke kun 4 timer. så der hviler et stort pres på chefens skuldre med at finde penge til dette, men vi håber alle at det kan lade sig gøre...
Selvom at det kun var 4 timer, havde jeres teorier gode resultater, så nu er det ikke kun 1 personale, men alle der følger handlingsplanen....dette kommer sikkert som en stor overraskelse for jer men.....DET VIRKER....
 
Kære Preben Wagner og Mogens Baadsgaard!
Allerførst vil jeg gerne sige tak for en rigtig god og inspirerende temadag i går. Det er sådan en dag, hvor man går hjem med fornyet energi og endnu mere lyst til at tage fat på arbejdet i dag. Vi har talt om temadagen her til morgen medens, vi fik os "en lille kop kaffe".
 
En længere tilbagemelding (2-dages-kursus med opfølgningsdag)
.... Jeg fremsender her nogle kommentarer fra personalegruppen på 2. sal til deres evaluering af kurset "Lidt Tid Ekstra". De har bedt om, hvis det bruges, da at blive citeret anonymt.
I det store hele var min vurdering af kursusforløbet analogt:
Der er store fordele ved at sende en hel afdeling af sted samlet.
Det bør overvejes om lederne ikke også skal indgå i gruppearbejde - i alt fald skal de også "videooptages"!
Det er godt med visuelt indslag, og det er anskuelighedsundervisning af første klasse, at se sine gode og dårlige sider - her er det uhyre vigtigt at få afdramatiseret forløbet (mange er nervøse for videooptagelser).
I var meget gode til at formidle, så ingen af deltagerne blev "hængt ud", oplevede nederlag (VIGTIGT). Det er en betingelse for fremtidige engagement, at man "tør vove" (Jvfr. Kierkegård): "At turde vove, er at miste fodfæste for en stund - ikke at turde vove er at miste en del af sig selv".
Da vi vendte tilbage til hverdagen "vovede" alle.
Vi prøvede at holde fast, startede miniprojekter, der var overskuelige (lige efter bogen). I dec. måned løb vi ind i mange sygemeldinger. I en stresset hverdag kan det være svært at holde fast, - bevare gejsten.
Beboerne mærker jo også at vi  har ændret adfærd. Ja, om end de er demente, registrerer de det øjeblikkeligt!
4 mdr. efter kursusforløbet erkender vi at der er brug for en "stop-op dag".
Det er altså en fortløbende proces , vi har startet, som kræver justering, opfølgning, opbakning og regelmæssige kursusdage.
I må huske at vores personale har arbejdet med stort set samme metode, det ændres ikke ved 1. kursusdag! Man sætter i gang, søsætter skibet, men der skal brændstof og veluddannet personale til for ikke at kuldsejle!!!
Vigtigt var det også med inspirationen som I formidlede - at bevare gejsten - "at det nytter".
Alle skulle helst få det bedre! Større kvalitet i hverdagen - Det arbejder vi på ....
På gensyn i september
Leder af aktivitetsområdet 
 
og tilbagemeldinger fra nogle af deltagerne på dette kursus

Fantastisk god oplevelse at være af sted alle på samme tid.
Det var dygtige og inspirerende kursusledere, der forstod at engagere og medinddrage kursisterne. 
Vi fik blotlagt vores "svage punkter" på en god måde.
Vi fik et redskab til at komme videre.
Der var helhed i teorien, - det kunne omsættes.
Anskuelighedsundervisning er godt.
Dette kursus har gjort noget ved os - Hvordan fastholder vi engagementet? Og hvordan kommer vi videre?
Dejligt at sidde sammen og finde ud af at vi kan gøre nogle ting bedre.

TILBAGE TIL START
TILBAGE TIL ÆLDRE
 
START.htmlLDRE.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1