TEORIEN bag kurser og foredrag

virker det?

Kurser, rådgivning og individualterapi baserer vi teoretisk og praktisk på "anvendt adfærdsanalyse" (ABA - "applied behavior analysis"), kognitiv adfærdsterapi, som er en internationalt anerkendt videnskabeligt velfunderet psykologi i stadig udvikling.

Indlæringspsykologi, socialpsykologi og kommunikationsteori er centrale emner i denne psykologi, og den lader sig fint “blande” med det kursusdeltagerne kender fra deres forskellige grunduddannelser.

Der er altså ikke tale om en hjemmestrikket "modepsykologi” uden “reservedele", d.v.s. uden kontakt med den generelle udvikling indenfor psykologien.
Vi lægger vægt på at arbejde praktisk og resultatorienteret, og vise, at psykologi er noget der kan bruges af almindelige mennesker i det virkelige liv!
Som nævnt i "mere om os" har vi været pionerer indenfor ABA-området i Danmark, - og foruden  at undervise og supervisere,  har vi skrevet universitetsopgaver og bøger om emnet.
Vi har fra starten taget afstand - i praksis, skrift og tale - fra anvendelsen af "reduktions"-metoder til at "fjerne" problemadfærd, og betegnet disse som uetiske, forkastelige, begrænsende - OG - - ineffektive! ( Adfærdsanalyse skal Bruges Ansvarligt)
Sagt kort: "anvendt adfærdsanalyse" er nogle velafprøvede metoder til at lære noget mere, og ved positive omgangsformer at "erstatte" problemadfærd med (for personen selv) mere hensigtsmæssig adfærd.
Det drejer sig om at hjælpe med til at udvide menneskers adfærdsrepertoire, - jo flere færdigheder du har - jo flere valgmuligheder har du - og dermed større frihed!
Dermed bliver ABA-metoderne en modvægt til tidens tendens til at medicinere sig ud af alt!  (SKILLS instead of PILLS)!!

På kurserne kommer der mange praktisk gennemførlige ideer til løsning af problemer, men, - der er ikke blot tale om “en pose tricks”, det vigtigste er at lære et analyseværktøj, og være kritisk overfor ideer, der ikke er velfunderede,
også når det er ens egne!


TILBAGE TIL START

MERE_OM_OS.htmlBGER.htmlSTART.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2