RUMMELIGHED I SKOLEN

er der plads til læreren?

     
læreren - dagligdagens svigtede heltinde/helt?
en temadag - en pædagogisk dag - om rummelighed og klasserumsledelse


alle stiller krav til læreren: hun/han skal give bedre og mere differentieret undervisning - få ro i klassen - tage hensyn til de svage – tage hensyn til de stærke - give plads til alle - samarbejde med forældrene - være en god kollega osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv.

men hvilke krav stiller læreren?
til børnene:  
“hvor tit har jeg sagt at I skal række fingeren op?(!)”
- - “du er dum!”
til forældrene:       
“Thomas kan godt være lidt selvcentreret”                                   
- - “Du tror ikke det er fordi han keder sig … ?”
til kollegerne:
“jeg har det svært med 1B”
- - “Ork dog, - 1A er da meget værre..”
til uddannelsen:
“lærte jeg nu også noget om “classroom management”?”
 - - “Det er da ikke noget man bruger i Danmark”

 
en temadag - der handler om at få mere “plads”!
vores temadag/pædagogiske dag bygger på ABA-principper (Applied Behavior Analysis), dvs. anvendt adfærdsanalyse - kognitiv adfærdsterapi, der er velunderbyggede og afprøvede metoder til at observere og påvirke adfærd, -  metoder, der virker i det virkelige liv!
 
vi kommer ind  på:
ABA - teori: hvad påvirker adfærd? - observation af samspil - regler og  motivation
klassen: om opmærksomhed - tal så der lyttes - og lyt så der  tales
forældre:  om præcis kommunikation - at turde stille krav - og er man  altid flink, når man tror man er “flink”?
kolleger: hvordan bliver man en god kollega? at være offer og føle skyld oven i købet
uddannelse: hvad kan vi bruge? - og hvad skal vi bruge?

OG VI VIL MED VIDEOTAPES FRA ET ALMINDELIGT KLASSERUM VISE, HVORDAN MAN VED AT BRUGE DISSE METODER KAN FUNDERE ET BEDRE PSYKISK MILJØ FOR BÅDE LÆRER OG ELEV!
 
dagen er også en underholdende fælles oplevelse!
en temadag - en pædagogisk dag - et fyraftensforedrag - en ”stop-op-dag” er oftest et arrangement, der afholdes i forlængelse af en arbejdsdag, - eller på en fridag:
og så er det kedeligt, hvis det det ikke er sjovt,
men det er også kedeligt, hvis det kun er sjovt!

kontakt os 
for flere oplysninger - referencer - ledige datoer - priser - osvTilbagemelding fra skoleleder Palle Bonding:
”På Svaneskolen i Sydfalster Kommune har vi haft stor glæde af en pædagogisk eftermiddag med Preben Wagner og Mogens Baadsgaard.
Lærere og pædagoger blev på en både fornøjelig og pågående måde tvunget til at overveje egne reaktionsmønstre.
På en befriende humoristisk måde - uden løftede pegefingre, måtte vi erkende og - efterfølgende i eftertænksomhed hver for sig - forholde os til egne fejlreaktioner i forbindelse med  lærings- og samværssituationer med børn og unge mennesker.
Preben og Mogens fik os til at slå automatpiloten fra og tænke på, hvad vi egentligt godt vidste”

Tilbagemelding fra forvaltningschef Poul Erik Olsen:
Anvendt adfærdsanalyse i folkeskolen
Med kærlig, humoristisk alvor viste de os i hverdagsbilleder, hvordan vores måde at spille ud over for børnene rent faktisk får den modsatte virkning - og hvordan vi ved at have bedre styr på vores intentioner og personlige virkemidler kan nå de resultater vi eftertragter.
Kurset handlede om fornuftig og positiv omgang med børn, om at sikre sig børnenes opmærksomhed, give tydelige instruktioner og være præcis i det daglige arbejde. Såvel i det direkte arbejde med børnene, som i arbejdet med forældrene.
 
De deltagende lærere, havde to rigtig gode dage med mange erkendelser og ny brugbar indsigt
"det var det bedste kursus jeg nogensinde har været med til"
"alle vore kolleger skulle have lov til at have dette kursus"
"jeg fik virkelig noget jeg direkte kan bruge""hold op, hvor har jeg dummet mig nogle gange - det vil kræve øvelse, at bruge det lærte, men jeg kan se, at det er vigtigt og nødvendigt".
 
Dette var nogle af de bemærkninger der faldt i pauserne og under evalueringen.
Kurset var en vigtig introduktion, og undervisning i de vigtigste grundbegreber i anvendt adfærdsanalyse.

LÆS RESTEN AF POUL ERIK OLSENS KOMMENTARER HER

TILBAGE TIL START

ANVENDT ADFÆRDSANALYSE i KLASSEVÆRELSETPOUL_ERIK_OLSEN.htmlSTART.htmlANVENDT_ADFAERDSANALYSE.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2