MERE OM OS:

Preben Wagner
er cand. psych. (1974) med klinisk psykologisk kandidatuddannelse fra Rigshospitalets voksenpsykiatriske afd., og godkendt børnepsykologisk efteruddannelse i forbindelse med ansættelse på skolepsykologisk kontor.
PW har siden studietiden beskæftiget sig med "Anvendt Adfærdsanalyse" (ABA - Applied Behaviour Analysis), - med supplerende efteruddannelse i Lund (Sverige), - og uddannelsesstilling ved det psykiatriske hospital i Bollnäs (Sverige). 
Var i Sverige medlem af BTF, - den svenske forening for adfærdsterapi. Var initiativtager til dannelsen af en lignende forening i Danmark, hvis formand han var i en årrække.
Efter kandidatuddannelsen på Rigshospitalet ansat på psykiatrisk afd. ved Amtssygehuset i Gentofte. Derefter ansat ved Behandlingscentret for psykisk og fysisk udviklingshæmmede i Næstved. Derefter ansat på et skolepsykologisk kontor. Privatpraktiserende siden 1977.
PW har siden efteruddannelsen i Sverige undervist i, og arrangeret kurser om adfærdsanalyse (bl.a. for psykologer, psykiatere, ergoterapeuter, lærere, (social)pædagoger og pædagogmedhjælpere).
Har været fast underviser i psykologi på Næstved Sygeplejeskole i 10 år, og været konsulent for forskellige typer af behandlingsinstitutioner. 
Grundlægger (1977) "Psykologisk Klinik" i Næstved, der hurtigt blev en af de største private klinikker for adfærdspsykologisk behandling i Danmark.
I 1989 flytter PW og MB til Fuengirola i Spanien, hvor vi driver Psychology Center Fuengirola indtil  2001.

Mogens Baadsgaard
er lærer med klin. psyk. efteruddannelse.
Har arbejdet med udviklingshæmmede og autistiske børn og unge på skoler og behandlingsinstitutioner.
MB har været ansat på Blindeinstituttet på Refsnæs, bl.a. med ansvar for efteruddannelse af personale,  og forældretræning.
Har arbejdet med forældretræning ved hjemgivelsessager i forskellige kommuner på Sjælland/Lolland.
Har været supervisor ved flere bo-projekter, bl. a. et projekt for 4 svært psykisk/fysisk udviklingshæmmede unge mennesker i Bergen i Norge (filmen "WESSELSGATE 7" handler om dette bofællesskab -  se BØGER og FILM).
Har deltaget i flere lignende projekter i Danmark, - bl.a. med aggressive og selvskadende unge mennesker.
Den prisbelønnede TV-dokumentar: “SE PÅ MIG” om “Helle i det gule hus” viser en sådant forløb.
MB har endvidere lang erfaring med TSF (træning i sociale færdigheder) - fobitræning og selvtillidstræning - både i grupper og med enkeltklienter.
Bliver tilknyttet Psykologisk Klinik i Næstved i 1977.
I 1989 flytter PW og MB til Fuengirola i Spanien, hvor vi driver Psychology Center Fuengirola indtil  2001.


sammen har vi
undervist i mange år, mest i Danmark og Norge, men vi har også afholdt kurser efter invitation i Sverige, Finland, Spanien og England.
Vi mødes i 1973, hvor vi skulle opstille og gennemføre et af de første adfærdsanalytiske projekter med en uhyre voldsom og aggressiv ung autistisk mand.
Projektet forløb så godt, at vi besluttede os til grundigere at studere "anvendt adfærdsanalyse" (gængse betegnelser på den tid var "adfærdsterapi" - "adfærdsmodifikation").
Det var ikke let! - Uanset niveauet på psykologiske/pædagogiske uddannelser, blev der i Danmark ikke undervist, hverken teoretisk eller praktisk, i anvendt adfærdsanalyse.
Man anså metoderne for at være "uetiske", - uden at tage stilling til det etiske problem det også må være, at foreholde medmennesker med problemer, nogle metoder hvis effektivitet allerede på dette tidspunkt var veldokumenterede?!?
PW havde allerede mødt Ivar Lovaas (norskfødt professor ved UCLA - University of California - Los Angeles) ved en "skandale"-forelæsning på Københavns universitet i 1967.
I de følgende år deltog vi i utallige kurser - møder - konferencer om adfærdsanalyse rundt om i Europa, og inviterede kendte folk til Danmark ( Bl.a. - F. Kanfer, Ivar Lovaas, Martin Seligman, M. K. Wagner fra USA - Ron Ramsay fra Holland - V. Meyer, R. Sharpe, Mary Jackson, Bill Youle fra England - Ivar Hand fra Tyskland) Jacques Heijkoop (Holland).
Samtidigt begyndte vi at benytte metoderne - og undervise i dem.
Men fra starten påpegede vi i praksis, skrift og tale, at anvendelsen "reduktions"-metoder,  til at "fjerne" problemadfærd var uetisk, forkastelig, begrænsende - OG ineffektive!
Sagt kort, mener vi, at "anvendt adfærdsanalyse" er nogle velafprøvede metoder til at lære noget mere, og ved positive omgangsformer at "erstatte"  problemadfærd med (for personen selv) mere hensigtsmæssig adfærd.
Men kursus-virksomhed er kun en del af vort arbejde (hvor skulle jordforbindelsen ellers komme fra?).
Vi fungerer som konsulenter/vejledere både i Danmark og Norge på forskellige typer af institutioner, der har vanskelige, aggressive og selvskadende brugere.
De prisbelønnede TV-film "Se på mig" og Helle i "Det gule Hus" handlede om dette arbejde.
Vi har indtil drevet en almenpsykologisk åben praksis, hvor vi fortrinsvis ser klienter med angstreaktioner, selvtillidsproblemer og sorgreaktioner.

Endelig skriver, redigerer og udgiver vi fagbøger om de emner vi underviser og vejleder i. Disse bøger er udkommet i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Holland, Australien og Spanien. Flere af de danske udgaver af disse bøger, kan nu downloades gratis. 

TILBAGE TIL START
BGER.htmlDOWNLOAD.htmlSTART.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2