Anmeldelser af LIDT TID EKSTRA:


LIDT TID EKSTRA

en praktisk psykologibog
om positivt, værdigt samvær med ældre


Lidt tid ekstra
bm (ergoterapeuten)

Bogen giver en let forståelig indføring i adfærdspsykologien. 
Den giver en praktisk anvendelig analysemodel på de adfærdsformer vi ofte har svært ved at takle på plejehjemmene.
Ved at kunne se og forstå sammenhængene mellem STIMULI (omgivelsernes tilbud og påvirkninger), den ADFÆRD som ses og de KONSEKVENSER dette har for det sociale samvær/samspil, bliver det muligt at ændre uhensigtsmæssige adfærd.
Bogen er "spækket" med gode eksempler: "halo, halo damen, "vil ikke i bad manden", "Hvad tid var det nu?" osv.
Bogen beskriver meget flot, betydningen af en klar kommunikation, både til klienter og kollegaer. Også her er der så fine eksempler at man er "solgt"
Titlen kunne godt forskrække, specielt i disse nedskæringstider. Men forfatterne understreger selv, at dette IKKE er en metode, som vi nu er nød til at indføre, for at få en "discount-ro og ordene på afdelingerne”. 
Det handler om tid til mere kvalitativ og positivt samvær.
Bogen er stilet til plejepersonalet på plejehjem, og jeg har derfor tænkt mig at bruge bogen i undervisningen af social- og sundhedsassistenter, og er spændt på tilbagemeldingerne fra praktikpladserne.


ÆLDRES ADFÆRD
Fint eksempel på, at ikke altid let tilgængelig teori kan omsættes til praksis.
(anmeldelse af Karen Terney i "Sygeplejersken")
I forordet står, at bogen først og fremmest henvender sig til personalet på "gulvet". 
Med en større viden om adfærdspsykologi skulle det være muligt at få en større kvalitet i omgangen med ældre.
De første kapitler fører os ind i teorierne omkring adfærdspsykologien. Sproget er forståeligt med kursivskrift og fremhævelser af ord og begreber, som er vigtige for at fremme forståelsen og skærpe opmærksomheden. 
De berømmelige dyreforsøg foretaget af f.eks. Pavlov gennemgås og relateres til genkendelige eksempler fra dagligdagen.
Vigtigheden af en fælles holdning for at udføre en målrettet pleje behandles i et kapitel, og det er gjort godt. Til at måle effekten af den målrettede pleje findes et skema, men anvendelsen af det kræver stor erfaring i at analysere problemer.
De sidste kapitler handler om kommunikation, om at være åben, ærlig og sige tingene ligeud, noget alle har brug for at blive husket på.
Jeg synes, bogen er et fint eksempel på, hvordan ikke altid lettilgængelig teori kan omsættes til praksis, men der er også mangler. Bl.a. synes jeg, at det er umoralsk overfor plejepersonale at anvende følgende udsagn i nogle af eksemplerne: "Hvis du ringer en gang til, tager jeg klokken fra dig," eller "Så får du ingen morgenmad." Jeg finder det meget beklageligt, hvis forfatterne har den opfattelse, at det er på den vis, Problemadfærd "klares" rundt om på institutionerne og i de ældres hjem, (medmindre man har læst denne bog).
Bogen mangler også en ordliste. De fagudtryk, som bruges, forklares første gang, man møder dem, men jeg havde da brug for repetition hen ad vejen.
På trods af dette er bogen et bevis på, at viden om psykologi er brugbart og anvendeligt i forhold til plejen af ældre.Om positivt samvær med eldre

Anmeldt av Linn-Heidi Lunde, psykologspesialist ved Olaviken Behandlingssenter

Denne boken er ikke ny, men er nå kommet i sterkt revidert utgave og oversatt til norsk. Allerede i undertittelen kommer det frem hva boken tar mål av seg å være - nemlig en praktisk psykologibok for ansatte i eldreomsorgen om positivt samvær med eldre.
Boken er skrevet av tre fagpersoner, henholdsvis en klinisk psykolog, en pedagogisk-psykologisk konsulent og en sykepleier som alle har lang erfaring med kursvirksomhet for ansatte i eldreomsorgen i Danmark, og også i Norge.
I boken legges det vekt på at dersom man skal kunne gi god behandling og omsorg til eldre, så må man fokusere på kvaliteten på samværet med den eldre, og forøvrig ha den eldres behov og kompetanse i fokus. Boken er praktisk orientert og henvender seg først og fremst til det personalet som har den daglige, direkte kontakten med den eldre.
Boken inneholder ideer, inspirasjon og verktøy til hvordan man kan være sammen med den eldre på en mer positiv måte, og hvordan man kan håndtere de vanskelige situasjonene som kan oppstå i forhold til eldre pasienter og deres pårørende. Forfatterne vektlegger videre viktigheten av målrettet behandling og omsorg, og at dette forutsetter felles holdninger og handlinger hos personalet.
Samarbeid og hensiktsmessig kommunikasjon går derfor igjen som to av hovedstikkordene i boken. For å kunne drive målrettet behandling og omsorg, peker forfatterne på viktigheten av å kjenne til og ha kunnskap om de grunnleggende psykologiske spillereglene for samvær mellom mennesker.
Boken gir således en lett forståelig innføring i atferdspsykologi med hovedvekt på hva som utløser og opprettholder (problem)atferd, og hvordan man kan snu såkalt problematferd til mer hensiktsmessig atferd. Forfatterne ”tør” å sette ord på en del av det som hindrer målrettet behandling og omsorg, og kommer med noen tankevekkende påstander, som f.eks. at ”hjelpsomhet” kan føre til ”hjelpeløshet”.
Mye av innholdet i boken er forsåvidt kjent fra lignende bøker om miljøarbeid med eldre, men i denne boken presenteres det på en langt mer forfriskende og befriende måte en det denne anmelder har sett i tilsvarende lærebøker .
Boken er strukturert og pedagogisk på den måten at hovedstikkordene gjentas med jevne mellomrom utover i kapitlene.
Forfatterne bruker mange eksempler for å illustrere sine poeng, og det som jeg vil trekke frem som spesielt nyttig er at de også i sine eksempler trekker paralleller til andre områder av livet.
Dette gjør at det blir enda lettere å identifisere seg med deres tilnærming. Den eneste innvendingen jeg har til boken, er at den kan bli litt for slagordpreget innimellom.
Nasjonalt formidlingssenter i geriatri (NFG)
GERONIUS

TILBAGE TIL BØGER
TILBAGE TIL START


 


BGER.htmlSTART.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1