LIDT EKSTRA
temadag om respektfuldt og positivt samvær ældre

en spændende og tankevækkende temadag om at omsætte lovens og virksomhedsplanens intentioner og  holdninger til praktiske handlinger.
om at få et positivt og værdigt samvær og samspil med ældre, måske demente mennesker, - og deres familie.
om at samarbejde, og stille krav til hinanden og til brugerne, og styrke alles selvtillid.
om alternativer til indlært (plejebetinget) hjælpeløshed.
kurset tager udgangspunkt i bogen: “Lidt Tid Ekstra” - af Wagner, Baadsgaard og Steinson.
temadagen roses for at være en god og underholdende "stop-op-dag", der får deltagerne til igen at tænke over samværet, og den gensidige respekt i hverdagen.
temadagen roses også for at være “personalevenlig”, d.v.s. underviserne kommer med mange genkendelige eksempler, viser respekt for deltagerne, taler et almindeligt dansk, - og - - - så er det sjovt. 


program for en temadag

Formiddag:
Hvem er hvem?
Tid ekstra? 
Er god tid mere tid?
“Værktøjet” -  om anvendt adfærdsanalyse - ABA. (NB: Behøver ikke at være kedeligt!)
Hvad sker der egentlig? - om observation og analyse af samspil - belyst med praktiske eksempler.
Hvad sker der egentlig? - videoeksempel - gør vi det samme? - ”frisør-kassen” - planlagt pleje.

Eftermiddag:
For meget af det gode! Indlært eller plejeskabt hjælpeløshed - om "flinkefeber" - aftaler - krav - regler
Hvis du ... , så vil jeg ..., og så kan vi ...! modgift mod hjælpeløshed - om motivation og selvstændighed
Om kommunikation og samarbejde -  om at snakke præcist og direkte
Og hvad fik vi så ud af det? - sammenfatning og vurdering. 
Hvad KAN og hvad SKAL vi bruge?

kontakt os for flere oplysninger - referencelister - ledige datoer - eller andet?

TILBAGE TIL BØGER
TILBAGE TIL ÆLDRE
TILBAGE TIL START
BGER.htmlhttp://www.wagner-baadsgaard.dk/EIBAPRESS/lidt%20tid%20ekstra%20bogen.htmBGER.htmlLDRE.htmlSTART.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4