FORORDET TIL “LIDT TID EKSTRA”:

Forord til "Lidt Tid Ekstra" (2.udg.)
- af Inge Carlskov
Formand for demens-koordinatorerne i Danmark
 
Skrabede personalenormeringer, flere opgaver, større effektivitet, højere kvalitet i plejen og lavere sygefravær blandt personalet er krav, der i stigende grad stilles til ældreområdet.
Hvordan lever man op til alle disse krav, når der fra både personalets og de pårørendes side samtidig er ønske om mere tid til omsorg og nærvær, især i forhold til de svage ældre?
Med “Lidt Tid Ekstra” giver Preben Wagner, Mogens Baadsgaard og Birthe Steinson en håndsrækning til det betrængte personale.
På en letlæselig og underholdende måde fører de os ind i adfærdspsykologiens verden, fortæller os om de mekanismer, der påvirker os og får os til at handle mere eller mindre rationelt i forhold til omverdenen.
Bogen er ikke et opslagsværk, men skal læses i sin helhed for, at man får det fulde udbytte af den.
Teori, krydret med let genkendelige eksempler fra den virkelige verden, og fortalt med en dejlig indlevelse og humor, gør bogen læseværdig for alle, uanset deres faglige baggrund.
Når man er færdig med bogen, vil man for altid huske begreber som “Indlært hjælpeløshed”, “Bedstemors Grundlov” og alle de andre ting, der påvirker personalets og de ældres hverdag.
Med den nye viden, man opnår gennem denne bog, får man som plejepersonale mulighed for at være med til at præge udviklingen på den enkelte arbejdsplads i positiv retning.
Man er klædt på til mere målrettet at få det tværfaglige samarbejde til at fungere. Samtidig opdager man, at den tildelte tid hos den enkelte bruger, uanset om vi har med demente eller åndsfriske ældre at gøre, vil kunne bruges på en langt mere hensigtsmæssig måde.
Målet kan ved hjælp af denne bog nås - mindre stress til personalet  og vigtigst af alt “Lidt Tid Ekstra” til de ældre til ægte omsorg og nærvær.                                                                                                    
April 2000
Inge Carlskov

TILBAGE TIL START
TILBAGE TIL ÆLDRE
TILBAGE TIL  BØGER

START.htmlLDRE.htmlBGER.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2