ABA i KLASSEVÆRELSET
anvendt adfærdsanalyse i praksis - videovejledning


I de sidste år har vi været med i et spændende og løfterigt projekt på Sydbyskolen i Næstved. 
Skolens lærere og ledelse har alle deltaget i et grundkursus i Anvendt Adfærdsanalyse (ABA - Applied Behavior Analysis). 
Derefter har de udpeget nogle emneområder, som de specielt ville arbejde med, og optaget videofilm i deres klasser, så vi bagefter kunne vejlede om lærerens adfærdsmæssige samspil med eleverne. 
Vi har været imponerede over lærernes “dødsforagt” mht. at lade sig filme, og af ledelsens fulde og aktive deltagelse i vejledningen. 
Og metodens fokusering på at udvikle hensigtsmæssig adfærd, fremfor at “tøjle” problemadfærd, har haft nogle virkelig gode/positive kognitive-følelsesmæssige følgevirkninger.  Lærernes selvtillid er styrket - fordi de får nogle redskaber, der giver dem mulighed for at UNDERVISE, - og bruge den kreativitet de hver for sig besidder  (“råderum” fremfor “råberum”!).
Og det gælder også eleverne, der er stolte af deres fremskridt, stolte af at være en god kammerat, gladere fordi de “møder” læreren når ting går godt !!

Skoleleder Hans P. Stokholm har sammenfattet sin vurdering her:

Skoleleder Hans P. Stokholm
Tilbagemelding vedr. indsatsen med anvendt adfærdsanalyse på Sydbyskolen i Næstved:

Problemadfærd ændres til hensigtsmæssig adfærd.

Projektet med Anvendt adfærdsanalyse har vi praktiseret på Sydby-skolen i to år. Sidste år havde vi også overbygningen med i projektet, men i en ny skolestruktur, som trådte i kraft august 2011, består Sydbyskolens Almenafdeling af 22 klasser fordelt på 0. til 6. årgang. 

Anvendt adfærdsanalyse er en systematisk tilgang, hvor fokus er på lærernes og pædagogernes metoder. Dette gør vi ud fra den grundidé, at når vi voksne ændrer os i relationen med barnet, giver vi barnet en mulighed for at ændre sig selv. Alle pædagoger og lærere har gennemgået et grundkursus i adfærdsanalysen. Vi har hvert år gennemført to supervisionsrunder med deltagelse af ledelsen og psykologerne Preben Wagner og Mogens Baadsgaard. Supervisionen gives til alle klasser i Almenafdelingen på baggrund af videooptagelser af undervisningssituationer, hvor vi tilstræber at se både lærerne og eleverne på optagelserne. Alle lærere medbringer optagelser, som indgår i supervisionen. Vi ønsker primært kun at se på de under-visningssituationer som lykkes. Formålet med supervisionen er at styrke lærernes og pædagogernes bevidsthed omkring de metoder, der virker, således at succesen kan gentages. 

Projektet er af stor værdi for Sydbyskolen, og vi fortsætter med supervisionen i de kommende år. Lærerne har fået styrket magten i klasselokalet. Eleverne er mere rolige og opmærksomme i undervisningen. Lærerne og pædagogerne har øje for de ting, som de har indflydelse på, og de er ikke passive eller magtesløse i forhold til problemadfærd. Der opleves størst succes, når klasseteamet arbejder sammen ud fra de aftalte regler og indsatser i klassen.


Med venlig hilsen
Hans P. Stokholm
Skoleleder

Sydbyskolen - Parkvej 109 4700 Næstved
Telefon 5588 3500 -  sydbyskolen@naestved.dk www.sydbyskolen.dk
Dato: 25/02/2012
Reference Hans Peter Stokholm 
Direkte 5588 3501 hapst@naestved.dk
TILBAGE TIL START
TILBAGE TIL BØRN/UNGE
TILBGE TIL RUMMELIGHED

mailto:sydbyskolen@naestved.dkhttp://www.sydbyskolen.dkmailto:hapst@naestved.dkSTART.htmlBRN_UNGE.htmlRUMMELIGHED_I_SKOLEN.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5